Välkommen till BXO Solutions AB!

BXO Solutions AB utvecklar produkter och lösningar för larmhantering och säkerhet inom äldrevård, sjukvård och industri.

Local Alarm Solution

Local Alarm Solution eller LAS är ett överordnat system, en larmmottagningsmjukvara och en plattform för systemintegration. Mjukvaran som är mycket kraftfull och flexibel används i många olika applikationer i allt från äldrevård till tung stålindustri.

LAS har även ett öppet scriptgränssnitt som systemintegratörer kan använda för integrera med i princip vilket tredjepartssystem som helst.

Läs mer om LAS här.

TETRA, Rakel med mera

Läs mer om våra lösningar för TETRA och Digital PMR. Vi har lösningar för larmhantering i hela kedjan från larmsändare till presentation i mottagande terminal.


Läs mer om våra lösningar för PMR här.

EMB Emergency - gör din smartphone till larmtelefon, personlarm
EMB Emergency är en applikation till mobiltelefoner som gör det möjligt att larma direkt till larmcentral. EMB passar ensamarbetande, hemtjänstpersonal, väktare och andra som kan hamna i farliga situationer. Efter larm kan larmcentralen se var telefonen befinner sig. BXO EMB

Mer om EMB Emergency finns på Larmtelefon.se

Mobil larmhantering är en av våra mest framgångsrika lösningar som idag används inom såväl tung stålindustri som äldrevård. Med dessa lösningar kan du hantera larm oavsett var du är, på ett effektivt
och kvalitetssäkrat sätt.

Allt om mobil larmhantering hittar du på vår temasida mobillarmhantering.se.

BRIX Alarm

BRIX NetAlarm - larmdistribution i nätverk!

BRIX NetAlarm

BRIX NetAlarm använder befintlig infrastruktur för att snabbt sända ut meddelanden som exempelvis överfallslarm eller brandlarm till datorer, mobiltelefoner eller handdatorer.