Närvaro ur genusperspektiv i BXO LAS 6

Skicka sidan Skriv ut PDF

Ny teknik ger stora samordningsvinster inom äldreomsorgen. I den nya versionen av BXO Solutions överordnade larmhanteringssystem LAS tillkommer flera nya verktyg.

Vi vet att mer än 75% av kostnaderna i ett äldreboende är personalkostnader och de flesta inom personalen är involverade i hantering av larm på något sätt. Med denna enkla vetskap som grund kan vi med hjälp av data från larmsystemet få en mycket bra bild över hur väl verksamheten fungerar och i vilka delar den kan förbättras.

Som beslutsfattare behöver man bra data för att kunna ta ett korrekt beslut och det är så klart minst lika viktigt att kunna se resultatet av sitt beslut. Därför har vi nu kompletterat den redan breda uppsättningen statistikverktyg med två nya rapporter.

Närvaro ur genusperspektiv visar hur många larm som besvaras av personal med samma kön som den boende.

Svarstid och vårdtid per användare visar hur snabbt personalen reagerar på larm, hur lång tid det tar dem att nå fram till larmpunkten, hur lång tid de är närvaromarkerade samt hur många larm de har besvarat. Allt nedbrutet på personnivå så man kan se individuella siffror för varje person.

LAS 6 rapporter och statistik trygghetslarm

Att kunna ta emot och hantera larm där man är sparar tid i den dagliga verksamheten. Mobil larmhantering ger även bra underlag för mätningar av svarstider samt tidregistrering. Genom personlig inloggning kan alla data även härledas till enskilda personer i personalstyrkan, om så önskas.

Vi har påvisat att vid införande av personlig inloggning i den mobila larmhanteringsplattformen vid ett redan väl fungerande äldreboende sänktes svarstiderna med över 40%!

Den mobila larmtelefonen är inte begränsad till enbart larmhändelser utan kan även användas som ett redskap för att registrera alla händelser och aktiviteter t.ex. Senior Alert, medicinutdelning, viktkontroller, nutrition och sjukgymnastik.

Automatiska rapporter e-postas ut med önskad frekvens: dagligen, veckovis eller månadsvis. Resultatet kan då snabbt och enkelt beskådas och granskas av berörda parter.

Snabb utveckling

Efter att utvecklingen av trygghetslarm länge har stått stilla och mest handlat om ointressanta tekniska detaljer som displaystorlek och radiofrekvens har den nu äntligen tagit fart. Ett trygghetslarm är numera ett verksamhetsstöd, en realtidsbaserad IT-lösning som stödjer alla de insatser som verksamheten dagligen utför.

BXO Solutions AB söker även nya samarbetspartners som vill jobba med nya tekniska lösningar att integrera eller sälja.