Teknikföretag i samarbete om mobilt processtöd

Skicka sidan Skriv ut PDF

Mobilt processtöd “stödsystem” ger stora samordningsvinster och kvalitetsäkring inom äldreomsorgen. Utvecklingsbolaget BXO Solutions AB, specialister på driftsäkra överordnade larmlösningar, lägger nu till Appvas MCSS - en lösning för mobilt processtöd. Lösningen finns i skarp drift på Seniorcenter Sofiero i Nacka Kommun.

Nationell och internationell forskning gör gällande att ca 10-35 % av kostnaderna inom vård och omsorg utgörs av så kallade kvalitetsbristkostnader. Vi vet att mer än 75% av kostnaderna i ett äldreboende är personalkostnader och de flesta inom personalen är involverade i hantering av larm på något sätt.

Med denna enkla vetskap som grund kan vi med hjälp av data från larmsystemet få en mycket bra bild över hur väl verksamheten fungerar och i vilka delar den kan förbättras.

Vi har påvisat att vid införande av personlig inloggning i den mobila larmhanteringsplattformen på ett redan väl fungerande äldreboende sänktes svarstiderna med över 40%!


  
Ett enkelt grafiskt gränssnitt är något av det viktigaste i stödsystemet.
Med mobilen kan personalen hantera larm i realtid, använda MCSS samt
utföra kvalitetssäkring.Den mobila larmtelefonen är inte begränsad till enbart larmhändelser utan kan även användas som ett redskap för att registrera alla händelser och aktiviteter med integrationen till APPVAS MCSS får vi tillgång till  Senior Alert, medicinutdelning, viktkontroller, nutrition och sjukgymnastik.

Ett trygghetslarm är numera ett verksamhetsstöd, en realtidsbaserad IT-lösning som stödjer alla de insatser som verksamheten dagligen utför - ett fullt ut mobilt processtödssystem i realtid.
Med hjälp av NFC-teknik säkerställs att rätt person hanterar rätt situation i tid.

Anläggningen driftas av Viser AB
Peter Bokström
+467068400279

Mer om Appvas lösning, se pressrelease
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/nacka-seniorcenter-sofiero-vaeljer-mcss-901695


För mer information:
BXO Solutions AB
Bengt Strömberg
0706 38 33 38
bengt.stromberg(a)bxo.se
www.bxo.se

Följ oss på Google Plus!
http://goo.gl/VVOv2

Om BXO Solutions AB
BXO Solutions AB är marknadsledande inom säker mobil larmhantering i realtid. Våra lösningar finns på allt ifrån små gruppboenden inom vård och omsorg, med ett enkelt larmbehov, till stora industrilösningar där OPC och RFID är en del av det som skall integreras. Vi presenterade världens första system för mobil larmhantering redan 2006, och sedan dess har många upptäckt fördelarna.

BXO utvecklar och bygger larmhanteringslösningar för maximal tillgänglighet och driftsäkerhet med olika mobiloperatörer som samarbetspartners och kravställare. Det handlar inte bara om att distribuera larm till mobiler utan även få in dubbelriktad övervakning av olika enheter. Säkerhetsbranschen har tidigare ställt sådana krav på säkra larmöverföringar för högsäkerhetsanläggningar, som exempelvis banker, som vi idag erbjuder alla våra kunder.

BXO Solutions AB söker även nya samarbetspartners som vill jobba med nya tekniska lösningar att integrera eller sälja.