Förenklad installation av BXO Pager

Skicka sidan Skriv ut PDF

BXO Pager blir nu ännu enklare att installera med nytt gränssnitt.

Att snabbt och enkelt kunna administrera trygghetslarmsanläggningarna blir mer och mer viktigt. Kostnader för tekniker på plats rusar i höjden och alla former av fjärrstyrning/fjärraccess blir allt viktigare.

Från BXOs sida jobbar vi ständigt med vidareutveckling av våra tjänster, där kraven på lösningar och förbättringar kommer från slutkunder och återförsäljare. Korta ledtider för vidareutveckling av nya tjänster ligger oss varmt om hjärtat, vi måste vara lyhörda och snabba!

Ett exempel från vår verklighet är ett förbättrat nedladdningsgränssnitt som snabbt togs fram då en slutkund önskade kunna hantera nyinstallation av Pager från sin sommarstuga. Nu ett halvår senare har vi fått många positiva lovord från slutkunder och ÅF:are över lösningen, men där tar det givetvis inte slut utan nya förbättrade lösningar kommer under 2014!

I det nya gränssnittet kan man enkelt välja typ av funktion som behövs t.ex med eller utan NFC-stöd. Man kan antingen installera direkt på den egna mobilen eller skicka en länk till en annan mobil.

        

Under 2014 kommer den nya lösningen för BXO LAS med WLAN som larmbärare - denna kommer bli ännu lättare att hantera!


Läs mer på Google +